+31 (0)13 523 11 50
info@mobion.nl

Duurzaam investeren

Vastgoed investeringen

Investeren in duurzaam vastgoed is niet langer een wens, het is een noodzaak, zowel economisch als ecologisch. Verminderen van CO2 uitstoot, lagere lasten door minder energiegebruik, een gezondere werkomgeving, betere financierbaarheid en een hogere en stabielere waarde van de onderliggende assets zijn slechts enkele voordelen van duurzaam investeren.

Mobion Group is continue bezig met toeleveranciers en huurders haar vastgoed te verduurzamen. Dit doen wij door samen een balans te zoeken tussen ecologische en economische voordelen.

Samen met ING Ref, Bernice Notenboom en enkele co sponsoren zijn we op expeditie geweest naar de Noordpool, met als doel het versnellen van verduurzaming van commercieel vastgoed, wat kan leiden tot een aanzienlijke reductie van de CO2- uitstoot.

In Parijs is door 195 landen een verdrag getekend om binnen de twee graden opwarming van de aarde te blijven in 2030. Wetenschappers berekenen dat we nog maar 10 jaar de tijd hebben om onze C02-uitstoot terug te dringen voordat de mens niet meer kan ingrijpen. Inmiddels is het al vijf over twaalf op het ijs. Nergens ter wereld zijn de gevolgen van het opwarmen van de aarde meer waarneembaar dan in het Arctische gebied. 

Noordpool expeditie

De gevolgen van klimaatverandering in Spitsbergen

Mobion is samen met topmannen en -vrouwen van het Nederlandse bedrijfsleven op een Noordpoolexpeditie geweest om de gevolgen van klimaatverandering met eigen ogen te zien. Na terugkomst was het besef om nu actie te ondernemen nog groter dan daarvoor. Indien we met ons allen het besef hebben dat er iets moet gebeuren, en iedereen draagt op zijn manier haar steentje bij, dan hebben wij er vertrouwen in dat we grote stappen kunnen maken en de volgende generatie hier plezier aan kan beleven.

Klimaatjournalist, onderzoekster en tv-maker Bernice Notenboom nam in mei een groep Nederlandse captains of industry mee naar Spitsbergen om de desastreuze gevolgen van klimaatverandering live te zien.

Zelf kwam ze al menigmaal in het poolgebied. Eerder verrichtte de Bernice Notenboom (54) in opdracht van NASA en ESA nog ruim 1.200 sneeuwmetingen. Dit keer wachtte echter een heel andere missie. Met in haar kielzog managers van 25 grote bedrijven reisde ze door het Noorse Spitsbergen. Op de driemaster Rembrandt van Rijn zeilde het gezelschap van hoofdstad Longyearbyen naar de afkalvende gletsjers van het Kongsfjord.

Bijna zeventig topmannen en -vrouwen van onder meer Mobion, Arcadis, ING, NS, Schiphol en het Rotterdamse Havenbedrijf toonden zich geschokt over wat ze zagen. De uitnodiging voor de Spitsbergen expeditie kwam van ING Real Estate Finance (REF) Nederland.

ING wil de investeerders smeltende poolkappen laten zien en hoopt dat de confrontatie met de gevolgen van opwarming van de aarde zoveel indruk maakt op de vastgoedeigenaren dat ze bij terugkomst hard aan de slag gaan met het vergroenen van hun gebouwen. Gebouwen zijn de grootste vervuilers, ze zijn goed voor maarliefst 40% van de CO2-uitstoot in Nederland. De gevolgen werden duidelijk in Spitsbergen.

noordpool 1

 

ING stuurde de vastgoedeigenaren die meegaan naar Spitsbergen, samen met alle andere kantorenbeleggers die door de bank worden gefinancierd, eind vorig jaar een brief. De boodschap was simpel. Ze moeten bij de bank een plan indienen hoe ze hun panden gaan verduurzamen. Doen ze dat niet, dan zal ING hun vastgoed niet herfinancieren. Kantoorgebouwen moeten vanaf 2023 volgens de wet een energielabel C of hoger hebben, anders mogen ze niet meer worden gebruikt. Meer dan de helft van de kantoren voldoet nog niet aan deze eis. Dat heeft ook een grote impact op ING, dat in Nederland voor € 14 miljard aan commerciële vastgoedleningen uit heeft staan, waarvan zo’n derde op kantoren.

 

noordpool 2

 

Het verduurzamen van kantoren, bijvoorbeeld door het aanbrengen van ledverlichting of betere isolatie, vraagt van de eigenaren forse investeringen. Minister Stef Blok van Wonen gaat uit van een gezamenlijk investering van € 860 mln. Veel renovatiedeskundigen houden het eerder op € 2 mrd.

 

 

noordpool 3

Meer weten?

Kom in contact

Samen werken aan vastgoed

Interesse in een samenwerking? Neem contact op en we verwelkomen u graag bij de Mobion Group-familie.